Marsjanie, czyli czego brakuje w koncepcji kontrola zarządcza

Marsjanie, czyli czego brakuje w koncepcji kontrola zarządcza

Każda organizacja to umowa na wspólne wykonywanie pracy. Powstaje w warunkach ograniczeń. Jest tworzona przez osoby dysponujące określonym potencjałem i zasobami. Jednym z podstawowych ograniczeń jest brak możliwości przewidzenia z góry wszystkich procesów a więc pracy, która będzie wykonywana. Dopiero praktyka i rzeczywiste wymagania zewnętrzne i wewnętrzne powodują ukształtowanie się zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

Bezpiecznym więc wydaje się oprzeć nową organizację na specjalizacjach. Przykładowo księgowi tworzą więc dział finansowy, sprzedawcy dział handlowy, prawnicy dział prawny a informatycy dział IT. W efekcie na poziomie całej organizacji tworzy się struktura poszczególnych funkcji, pełnionych przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne.