Regresja logistyczna binarna

Regresja logistyczna binarna

Jeśli rozmawiamy, to znaczy, że szukamy porozumienia, mamy dobre intencje, słuchamy
argumentacji drugiej strony, chcemy dojść do rozwiązania, być może do kompromisu. Jednym słowem – rozwiązujemy problem. Zawsze warto rozmawiać!

W świecie biznesu samą dyskusję nazywa się często „burzą mózgów”, chociaż z prawdziwą burzą mózgów ma zwykle niewiele wspólnego.

W dzisiejszych firmach narad roboczych prowadzonych w formie otwartej dyskusji jest z reguły bardzo wiele. Wspólnie rozwiązujemy istotny problem, ale w praktyce każdy z uczestników koncentruje się przede wszystkim na przedstawieniu swojej tezy na temat przyczyny powodującej problem no i wypowiedzeniu swojego zdania na temat możliwości jego rozwiązania. Najlepiej żeby jego punkt widzenia został przyjęty, zapamiętany przez szefa a w swoim czasie doceniony.