Akademia Andrzeja Kasińskiego

Akademia Zarządzania Procesami
Andrzeja Kasińskiego

Praktyczna wiedza, wyjątkowy trener

Oferuję szkolenia, audyty i usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów

Dlaczego warto skorzystać z mojej wiedzy?

Począwszy od 2004 roku kierowałem projektami usprawniającymi procesy biznesowe jako tzw. Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen Bank Polska SA. Tytuł Black Belt Lean Six Sigma uzyskałem w Raiffeisen International w Wiedniu. Byłem w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma w banku. Polski oddział Raiffeisen, uzyskał w tym czasie dwa razy z rzędu pierwsze miejsce za skuteczność wdrożenia i efekty finansowe wśród wszystkich banków grupy działających w Europie Środkowo-Wschodniej.

W latach 2007 -2012 jako dyrektor ds. zarządzania przez jakość kierowałem programem Lean Six Sigma w grupie Banku Zachodniego WBK SA. Przeszkoliłem w tym czasie ponad 100 Green Beltów i ponad 20 z nich doprowadziłem do certyfikacji.

Od 2011 roku posiadam najwyższe kwalifikacje w zakresie doskonalenia zarządzania operacyjnego. Tytuł Master Black Belt Lean Six Sigma uzyskałem w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Andrzej Kasiński

Ekspert ds. zarządzania procesami
Master Black Belt Lean Six Sigma
Audytor wiodący ISO 9001

DOŚWIADCZENIE:
 • W praktyce wykorzystuje swoje ponad 20 letnie doświadczenie w optymalizacji procesów, w szczególności w sektorze bankowym i instytucjach finansowych. Począwszy od 2004 roku kierował projektami usprawniającymi procesy biznesowe w Raiffeisen Bank Polska SA. Był w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma w Banku. Polski oddział Raiffeisen uzyskał w tym czasie dwa razy z rzędu nagrody od Raiffeisen International w Wiedniu za najwyższą skuteczność wdrożonych usprawnień wśród wszystkich banków grupy działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Efekty finansowe wypracowane dzięki optymalizacji procesów w polskim banku były większe niż we wszystkich pozostałych bankach grupy w Europie łącznie. Jako pierwszy specjalista z banku w Europie poza Austrią uzyskał tytuł dyplomowanego Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen International w Wiedniu.
 • W latach 2007 -2012 jako dyrektor ds. zarządzania przez jakość kierował programem wdrożenia Lean Six Sigma w grupie Banku Zachodniego WBK SA. Uruchomił program szkoleniowy w którym przeszkolonych zostało w tym czasie ponad 100 specjalistów ds. doskonalenia procesów i ponad 20 z nich doprowadził do certyfikacji, uzyskali tytuły dyplomowanych Green Belt Lean Six Sigma.
 • Nadzorował i wspierał  od strony metodycznej kluczowe dla Banku projekty optymalizacyjne, m.in.: centralizację procesów oddziałowych, skrócenie czasu w głównych procesach transakcyjnych, centralizację obsługi reklamacji, skrócenie czasu oczekiwania i obsługi w oddziałach Banku i wiele innych.
 • Począwszy od roku 2013 uczestniczył jako konsultant, trener i audytor procesów w wielu projektach doradczych i szkoleniowych z zakresu zarządzania procesami i jakością. Pracował dla banków m.in. Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Eurobank SA, mBank SA a także wielu innych instytucji finansowych m.in. Santander Leasing SA, SGB Leasing SA, PZU Życie SA, Allianz SA.
 • Swoje doświadczenie wykorzystuje pracując również dla innych branż. Brał udział w projektach m.in. dla Ruukki Sp. z o.o., Atlas S.A. Instytutu Turystyki w Krakowie, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski czy Polskiego Towarzystwa Badania Rynku i Opinii (PTBRIO) i wielu innych.
 • Jest audytorem wiodącym ISO 9001, współpracował z Det Norske Veritas i Bureau Veritas. Od 2004 roku współpracuje z Organizacją Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) prowadząc jako audytor, mąż zaufania stowarzyszenia oraz biegły sądowy niezależne audyty procesów realizacji badań (certyfikaty PKJPA i PKJBI). Członkami OFBOR są wszystkie wiodące agencje badania opinii i rynku.
Andrzej Kasiński
SPECJALIZACJA:
 • Potrafi opracować i wdrożyć architekturę procesów w organizacji oraz modelować procesy z wykorzystaniem systemu Adonis. Wykorzystując doświadczenie audytorskie potrafi przeprowadzić analizę przebiegu poszczególnych procesów, przeprowadzić obserwacje migawkowe, zaplanować i przeprowadzić pomiary oraz  przeanalizować zebrane dane korzystając z programu Minitab.
 • Jest specjalistą z zakresu analiz statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesu jednak jednocześnie umiejętnie korzysta z metod i narzędzi Lean, wykorzystując synergię wynikającą z różnych możliwości usprawniania procesu.
 • Jest doświadczonym trenerem z zakresu zarządzania jakością. Prowadzi wiele szkoleń zarówno w grupach otwartych jak i wewnętrznych, przygotowanych pod kątem specyficznych potrzeb klientów, w ramach projektów doradczych.
 • Od kilku lat prowadzi cykliczne certyfikowane przez Związek Banków Polskich szkolenia pt. „Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością” oraz „Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością”, którego uczestnikami są pracownicy banków starający się zwiększyć swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością.
WYKSZTAŁCENIE:
 • Jest absolwentem kierunku Bankowość i Finanse na wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu  Łódzkiego. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe Menedżer Jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Jest absolwentem jedno semestrowych studiów podyplomowych z zakresu „Problem Solving and Improvement by TQM” organizowanych przez  Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej wraz z Uniwersytetem w Tokio.
 • Od 2011 roku posiada najwyższe kwalifikacje w zakresie doskonalenia zarządzania operacyjnego. Tytuł Master Black Belt Lean Six Sigma uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Aktualności

Marsjanie, czyli czego brakuje w koncepcji kontrola zarządcza

Marsjanie, czyli czego brakuje w koncepcji kontrola zarządcza

Dlaczego niektóre dyskusje w firmie mogą być szkodliwe ?
Regresja logistyczna binarna

Regresja logistyczna binarna

Dlaczego niektóre dyskusje w firmie mogą być szkodliwe ?
Jak wzbogacić podejście Lean wykorzystując system Minitab

Jak wzbogacić podejście Lean wykorzystując system Minitab

Prelekcja wygłoszona w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.
Czy analiza danych może zastąpić ocenę ekspercką?

Czy analiza danych może zastąpić ocenę ekspercką?

Prelekcja wygłoszona w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.
Jak analizować procesy? - webinar

Jak analizować procesy? - webinar

Prelekcja wygłoszona w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.
Analiza danych procesowych a skuteczność audytu i kontroli wewnętrznej

Analiza danych procesowych a skuteczność audytu i kontroli wewnętrznej

Prelekcja wygłoszona w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.

REFERENCJE

Szkolenie w zakresie Projektowania procesów w sposób przystępny i oparty o przykłady pozwoliło poznać gotowe narzędzia i metody statystyczne służące kompleksowej eksploracji danych. Szkolenie pokazało również potencjał wynikający z łączenia wyników badań opinii Klientów/Pracowników z danymi operacyjnymi dotyczącymi procesów. Dzięki temu w praktyce możemy lepiej zrozumieć źródła potencjalnego niezadowolenia Klientów i nieefektywności procesów oraz zaplanować precyzyjnie działania naprawcze.

Małgorzata Czerska Dyrektor Biura Obsługi Finansowania Handlu w Banku Pekao SA

Pan Andrzej Kasiński występuje jako fachowiec, demonstrując dogłębną i aktualną wiedzę specjalistyczną oraz ekspercką. Jest dostępny, dba o komunikację. Świetnie motywuje, myśli strategicznie, wspiera stwarzając atmosferę swobody. Cechuje go merytoryka, innowacyjność, odwaga, optymizm, kreatywność, nietuzinkowość, głęboka i wszechstronna wiedza, doskonała umiejętność przykuwania uwagi i prezentacji, umiejętność dostrzegania szerokiej perspektywy, bezpośredniość w relacjach.

Grzegorz Wilk Menedżer ds. Optymalizacji i Kontroli, Bank Zachodni WBK SA , Green Belt Lean Six Sigma

W ramach dotychczasowej współpracy Pan Andrzej Kasiński dał się poznać jako uzdolniony profesjonalista, osoba dokładna, rzetelna, precyzyjna, o bogatej wiedzy bankowej i doświadczeniu zawodowym. Wszelkie zlecone projekty realizuje w sposób dojrzały, w terminie, sprawnie zarządzając czasem swoim i współpracowników. Posiada rozwiniętą umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów oraz zorientowanie na klienta.

Magdalena Miszczyk Dyrektor Dep. Raiffeisen Bank Polska SA

W mojej opinii Pan Andrzej Kasiński posiada zarówno dogłębną wiedzę, jak i zdolności interpersonalne umożliwiające przekazywanie tej wiedzy, jak i prowadzenie złożonych projektów zarówno pod względem skali tych projektów (duże zespoły ludzkie) jak stopnia skomplikowania. Pierwsze wspólne prace rozpoczęły się od jednego i relatywnie niedużego procesu w naszej Spółce, dzisiaj, po kilku latach, zarządzanie procesami poprzez BPMS obejmuje większość procesów zawarcia umowy leasingu, procesy obsługi klientów (obsługa aktywnych umów), a także sprzedaży leasingu i pozostałych procesów BackOffice.

Tomasz Jąder Prezes Zarządu Santander Leasing SA

Pan Andrzej Kasiński posiada ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie pomiarów i optymalizacji serwisów banku. Aktywnie kreuje własne strategie a także działania taktyczne na rzecz optymalizacje prac naszej firmy, ta równowaga jest dla mnie istotną cechą świadczącą o dojrzałości działania Pana Andrzeja. Jednocześnie cechuje go partnerstwo, współdziałanie doskonalące kulturę naszej korporacji a także dojrzałe relacje oraz dbałość o ducha team workingu, który leży u podstaw naszej kultury organizacyjnej i wspiera znakomicie atmosferę w naszym zespole.

Piotr Mucha Dyrektor Obszaru Zarządzania Procesami Bank Zachodni WBK SA

Kontakt

ANDRZEJ KASIŃSKI
 • Warszawa 01-067
 • Piaskowa, nr 4, lok. 99
 • NIP: 7251646654