Czy analiza danych może zastąpić ocenę ekspercką?

Czy analiza danych może zastąpić ocenę ekspercką?

Żyjemy w świecie pełnym różnych hipotez, w którym wszyscy chcą przedstawiać swój punkt widzenia na temat każdego problemu do rozwiązania lub celu, który mamy osiągnąć.

Codziennie słyszymy wypowiedzi zaczynające się od słów  „moim zdaniem…, według mnie…, w mojej ocenie…uważam, że…”

Peter Drucker twierdził, że integralność intelektualna to zdolność widzenia świata takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chcemy, żeby był.

W zarządzaniu procesami, umiejętność analizy danych procesowych to droga do integralności intelektualnej. Zapraszam na bezpłatne Webinarium już 16go marca, zobaczcie jak w praktyce biznesowej wygląda ta droga…

Podczas pierwszego webinarium przedstawiłem metodę analizy danych, która pozwala utrzymywać w organizacji wiedzę na temat stopnia w jakim obecne procesy spełniają wymagania klientów, pracowników i kierownictwa organizacji.  

W drugim przedstawię przykład wykorzystania systemu Minitab w walce o integralność intelektualną: „wiem, że…” przeciwko „uważam, że…”