Zastosowanie metodyki Lean w doskonaleniu procesów

Zastosowanie metodyki Lean w doskonaleniu procesów

PRAKTYCZNA WIEDZA, WYJĄTKOWY TRENER

Lean oznacza „doskonały proces” proces możliwie najbardziej efektywny, najdoskonalszy w obecnych warunkach i w danym środowisku pracy.

Szkolenie zawiera podstawowy pakiet wiedzy niezbędnej do praktycznego wdrożenia metodyki Lean. Całe szkolenie oparte jest na przykładzie procesu, w którym kolejne usprawnienia są wdrażane zgodnie z założeniami „zrównoważonego” procesu.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do, przede wszystkim powinno zainteresować tych, którzy chcą poznać metodykę Lean.

Lean zawiera wiele narzędzi użytecznych dla pracowników zajmujących się doskonaleniem organizacji i procesów, np. analizę zapotrzebowania na pracowników, model maksymalnej wydajności, szacowanie efektywności i identyfikację marnotrawstw w procesach.

Szkolenie przeznaczone jest również dla kadry kierowniczej, która nadzoruje na co dzień i odpowiada za efektywność i jakość procesów. Znajomość metodyki Lean umożliwi szersze spojrzenie na problemy organizacji i większy wybór działań doskonalących.

Cel szkolenia

Jak rozpocząć wdrożenie Lean? Dlaczego Lean jest uznawany za kanon prawidłowego zarządzania operacyjnego? Jak rozumieć „model zrównoważonego procesu”, czy ma to cos wspólnego ze spełnieniem wymagań np. norm ISO?

Celem szkolenia przygotowanie uczestnika do praktycznego wdrażania Lean w procesach transakcyjnych i operacyjnych.

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

 • Procesowe podejście do zarządzania
 • Pojęcie czasu taktu, czasu cyklu i czasu realizacji procesu
 • Dostępny dzienny czas operacji, praca w toku, prawo Little’a,
 • Analiza przebiegu procesu, identyfikacja cyklów procesu,
 • Koszty osobowe i nieosobowe procesu, zapotrzebowanie na pracowników
 • Pojęcie wartości dodanej, wskaźnik bazowej efektywności procesu,
 • Identyfikacja i eliminowanie marnotrawstwa, wyznaczanie pracy standardowej,
 • Analiza przepływu w procesie, pojęcie „pull”, przepływ jednej sztuki
 • Pojęcie „supermarket” analiza wzajemnych powiązań pomiędzy procesami,
 • Zarządzanie wizualne, zapotrzebowanie na dany sygnał wizualny
 • Zabezpieczanie procesu przed błędami
 • Optymalizacja środowiska pracy, metoda 5s

Prowadzący

Prowadzący posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz dyrektor ds. zarządzania jakością w Santander Bank Polska S.A.

Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Począwszy od roku 2013 prowadzi działalność jako niezależny konsultant, trener i audytor. Współpracuje z wieloma firmami, w tym z branży usług finansowych. Jest ekspertem PIKW w zakresie zarządzania procesami.

Szczegóły organizacyjne

 • Cena szkolenia: 1299 zł/uczestnik
 • Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godzinach 9.00 – 16.00
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ANDRZEJ KASIŃSKI
 • Warszawa 01-067
 • Piaskowa, nr 4, lok. 99
 • NIP: 7251646654