Analiza korzyści finansowych w zarządzaniu procesami

Analiza korzyści finansowych w zarządzaniu procesami

PRAKTYCZNA WIEDZA, WYJĄTKOWY TRENER

 • Jak uzasadnić potrzebę zmiany w kierunku organizacji zarządzanej procesowo? Czy są to zmiany, które przełożą się w praktyce na korzyści finansowe?
 • Procesy są znakomitym źródłem informacji na temat kosztów i przychodów. Dają możliwości pogłębionej analizy opłacalności zarówno produktów jak i kanałów dystrybucji, a także dają rzeczywisty obraz kosztów w organizacji – zgodnie z ich umiejscowieniem i w powiązaniu z rzeczywiście wykonywaną pracą.
 • Czy każde „usprawnienie procesu” jest rzeczywiście opłacalne dla organizacji ? Jak to wyliczyć i potwierdzić ?
 • Co oznacza „doskonały proces” z perspektywy efektywności finansowej ?
 • Szkolenie zawiera podstawowy zakres praktycznej wiedzy niezbędnej do przeprowadzania analizy finansowej procesów i weryfikacji opłacalności zmian.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się doskonaleniem organizacji, przede wszystkim powinno zainteresować tych, którzy chcą poznać zasady identyfikacji kosztów i przychodów z perspektywy obecnych procesów oraz metody weryfikacji opłacalności usprawnień.  

Szkolenie przeznaczone jest również dla kontrolerów i audytorów, którzy na co dzień analizują efektywność i jakość procesów a głębsza znajomość metod analizy finansowej umożliwi szersze spojrzenie na problemy organizacji i niezależną weryfikację planowanych działań doskonalących.

Zawiera wiele narzędzi użytecznych dla osób kontrolujących i audytujących procesy, np. analizę kosztów „ścieżek procesu” w podziale na osobowe i bezosobowe, identyfikowanie tzw. „wąskich gardeł”, wyznaczanie efektywności cyklu procesu i identyfikację marnotrawstw oraz szacowanie korzyści finansowych w związku z ich eliminowaniem.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do praktycznego wyznaczania możliwości optymalizacji wyniku finansowego w odniesieniu do procesu oraz weryfikacji opłacalności działań usprawniających.

Program szkolenia

Szkolenie ma formę wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

 • Pojęcie efektywności procesu i określanie zapotrzebowania na pracowników. Znaczenie pracy w toku w określaniu szacowanego czasu realizacji. Wyznaczanie tzw. „wąskich gardeł”. Przykłady praktycznego wyznaczania efektywności cyklu procesu.
 • Pojęcie ścieżek procesu, wyznaczanie ich kosztów, czasów i prawdopodobieństwa wystąpienia. Wyznaczanie kosztów w podziale na osobowe i nieosobowe. Weryfikacja szacowanych korzyści finansowych oczekiwanych w związku z wdrażaniem usprawnień w procesach.
 • Identyfikacja nadmiernych kosztów procesu związanych z kontrolą. Subiektywny dobór próby. Minimalizowanie kosztów kontroli w efekcie zastosowania rachunku prawdopodobieństwa defektu w doborze próby do kontroli. Wyznaczanie optymalnych poziomów kontroli. Projektowanie procesów odpornych na błędy.
 • Identyfikacja i weryfikacja możliwości usprawnień w procesie, optymalizacja stanów magazynowych.

Prowadzący

Prowadzący posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz dyrektor ds. zarządzania jakością w Santander Bank Polska S.A.

Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Począwszy od roku 2013 prowadzi działalność jako niezależny konsultant, trener i audytor. Współpracuje z wieloma firmami, w tym z branży usług finansowych. Jest ekspertem PIKW w zakresie zarządzania procesami.

Szczegóły organizacyjne

Organizacja szkolenia: przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma link umożliwiający pobranie szkoleniowej, bezpłatnej wersji systemu Adonis, który będzie wykorzystywany podczas ćwiczeń praktycznych w trakcie szkolenia

 • Cena szkolenia: 1299 zł/uczestnik
 • Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godzinach 9.00 – 16.00
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ANDRZEJ KASIŃSKI
 • Warszawa 01-067
 • Piaskowa, nr 4, lok. 99
 • NIP: 7251646654