Szkolenie Minitab

Analiza danych procesowych z wykorzystaniem systemu Minitab

Jedyne takie szkolenie w formie e-learning

Dlaczego to szkolenie jest wyjątkowe?

 • Szkolenie obejmuje kilkadziesiąt filmów szczegółowo pokazujących jak wykonać każdy kolejny krok w analizie danych procesowych. Nie zawiera teorii. Wszystkie zaprezentowane analizy wykonane są w oparciu o praktyczne przykłady, w wielu przypadkach na bazie rzeczywistych zanonimizowanych danych.
 • Omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem analiz, począwszy od etapu przygotowania zebranych danych, poprzez wybór właściwej metody i wykonanie analizy z wykorzystaniem systemu Minitab aż do etapu interpretacji uzyskiwanych wyników i komunikowania ich w organizacji w taki sposób aby inspirowały do podjęcia działań optymalizacyjnych.
 • To szkolenie ma przynieść efekt w postaci nabycia praktycznych umiejętności przydatnych w Twojej pracy. Dlatego wskazane jest wielokrotne odtwarzanie poszczególnych filmów i na ich podstawie wykonywanie ćwiczeń.
W tym szkoleniu:
 • nie ma statystyki w wydaniu „akademickim” nawet jeśli dla wielu może to być odbierane jako „upraszczanie” – są wyłącznie przykłady i sekunda po sekundzie pokazane kolejne kroki analizy, z wyjaśnieniem,
 • na ekranie przez większość czasu uczestnik widzi jak wykonywać kolejne działania w Minitabie, wystarczy potem robić tak samo,
 • każdy z filmów zawiera prezentację kolejnej metody, można je zatrzymywać i do nich wracać wielokrotnie, zgodnie z potrzebami,
 • szkolenie kończy się pracą samodzielną, która jest indywidualnie omawiana przed wystawieniem certyfikatu,
 • absolwent uzyskuje „rękojmię” po szkoleniu, może korzystać z FAQ i komunikować swoje problemy, pytania pojawiające się przy okazji pierwszych samodzielnych analiz, zanim przedstawi je oficjalnie w swojej organizacji.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie powstało z myślą o przedsiębiorstwach, urzędach i innych organizacjach, które wykonują procesy masowe. Kierowane jest do specjalistów zajmujących się projektowaniem i optymalizacją procesów, w tym absolwentów szkoleń Lean Six Sigma, którzy dotychczas nie wykonywali w praktyce analizy danych z wykorzystaniem systemu Minitab.

Odbiorcami szkolenia są również:
 • pełnomocnicy ds. jakości – szkolenie daje szanse rozwijać swoje umiejętności praktycznej analizy danych w celu doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • pracownicy działów kontroli jakości – szkolenie może inspirować do wzbogacenia metod kontrolnych,
 • audytorzy wewnętrzni, osoby weryfikujące i raportujące problemy związane z procesami i jakością w tym pracownicy kontrolingu, hurtowni danych – w rekomendacjach jest zawsze miejsce na wnioski dotyczące możliwości monitorowania działalności operacyjnej i analizowania danych procesowych,
 • pracownicy zajmujący się badaniami satysfakcji klientów – szkolenie umożliwia rozwinięcie umiejętności w zakresie analizowania przyczyn dysfunkcji widocznej w wynikach badań np. NPS
 • analitycy biznesowi w tym zajmujący się automatyzacją procesów – identyfikacja powodów rezygnacji klientów, błędów lub opóźnień w obecnych procesach przekłada się na wymagania biznesowe.

Szkolenie adresowane jest również do kadry kierowniczej średniego szczebla nadzorującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Odtwórz wideo

Dlaczego warto skorzystać z mojej wiedzy?

Począwszy od 2004 roku kierowałem projektami usprawniającymi procesy biznesowe jako tzw. Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen Bank Polska SA. Tytuł Black Belt Lean Six Sigma uzyskałem w Raiffeisen International w Wiedniu. Byłem w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma w banku. Polski oddział Raiffeisen, uzyskał w tym czasie dwa razy z rzędu pierwsze miejsce za skuteczność wdrożenia i efekty finansowe wśród wszystkich banków grupy działających w Europie Środkowo-Wschodniej.

W latach 2007 -2012 jako dyrektor ds. zarządzania przez jakość kierowałem programem Lean Six Sigma w grupie Banku Zachodniego WBK SA. Przeszkoliłem w tym czasie ponad 100 Green Beltów i ponad 20 z nich doprowadziłem do certyfikacji.

Od 2011 roku posiadam najwyższe kwalifikacje w zakresie doskonalenia zarządzania operacyjnego. Tytuł Master Black Belt Lean Six Sigma uzyskałem w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

W codziennej praktyce w wielu przypadkach decyzje dotyczące doskonalenia procesów nie są podejmowane w oparciu o wyniki analizy rzeczywistych danych procesowych. Wynika to z kilku barier:

 • niezrozumiałe pojęcia statystyczne
 • skomplikowany w praktycznym użyciu Excel, nieznana funkcjonalność dedykowanych systemów statystycznych np. Minitab. Jeśli ktoś chciałby zacząć posługiwać się Minitabem – wyłącznie wersja angielska systemu np. help
 • opór w organizacji, niechęć do przyjmowania do wiadomości wyników analizy danych procesowych.

Dlatego nawet w przypadku ukończenia szkoleń zaawansowanych np. Green Belt lub Black Belt Lean Six Sigma, absolwent nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić analizy danych procesowych. Celem szkolenia jest zmniejszenie tych barier, uzupełnienie praktycznych umiejętności specjalistów zajmujących się doskonaleniem procesów.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje kilkadziesiąt filmów pokazujących kolejne analizy danych z wykorzystaniem systemu Minitab. Analizy danych procesowych zgrupowane są w 3 modułach:

 1. Analizy prowadzące do kalkulacji wyniku jakościowego procesu
 2. Identyfikacja czynników istotnie wpływających na poziom jakości procesu
 3. Badanie stabilności procesu, identyfikacja przyczyn krótkotrwałych destabilizacji procesu

Uwaga skupiona jest na kluczowych dla przedsiębiorstwa procesach na styku klientem: sprzedażowych, transakcyjnych i obsługi klientów.

Szkolenie zawiera 5 godzin czystego streamingu, zawartego w 50 filmikach z czego ponad 40 pokazuje dokładnie jak wykonywać kolejne analizy danych w Minitabie. Odpowiada to pełnym dwóm dniom tradycyjnego szkolenia z zakresu podstawowej funkcjonalności Minitaba.

Uczestnik po szkoleniu wykonuje samodzielną analizę danych z wykorzystaniem Excela i Minitaba, wykorzystując poznane funkcjonalności Minitaba na praktycznym przykładzie biznesowym. Praca ta jest oceniana indywidualnie przed wystawieniem certyfikatu.

Dodatkowo uczestnik może liczyć na pomoc przy pierwszych analizach – inaczej niż w szkoleniach tradycyjnych – konieczne jest aby przynajmniej dwukrotnie wykonać samodzielnie analizy objęte szkoleniem aby móc samodzielnie je wykonywać już na potrzeby biznesowe.

Kontakt

ANDRZEJ KASIŃSKI
 • Warszawa 01-067
 • Piaskowa, nr 4, lok. 99
 • NIP: 7251646654

  Aktualności

  Marsjanie, czyli czego brakuje w koncepcji kontrola zarządcza

  Marsjanie, czyli czego brakuje w koncepcji kontrola zarządcza

  Dlaczego niektóre dyskusje w firmie mogą być szkodliwe ?
  Regresja logistyczna binarna

  Regresja logistyczna binarna

  Dlaczego niektóre dyskusje w firmie mogą być szkodliwe ?
  Jak wzbogacić podejście Lean wykorzystując system Minitab

  Jak wzbogacić podejście Lean wykorzystując system Minitab

  Prelekcja wygłoszona w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.
  Czy analiza danych może zastąpić ocenę ekspercką?

  Czy analiza danych może zastąpić ocenę ekspercką?

  Prelekcja wygłoszona w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.
  Jak analizować procesy? - webinar

  Jak analizować procesy? - webinar

  Prelekcja wygłoszona w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.
  Analiza danych procesowych a skuteczność audytu i kontroli wewnętrznej

  Analiza danych procesowych a skuteczność audytu i kontroli wewnętrznej

  Prelekcja wygłoszona w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.

  REFERENCJE

  Szkolenie w zakresie Projektowania procesów w sposób przystępny i oparty o przykłady pozwoliło poznać gotowe narzędzia i metody statystyczne służące kompleksowej eksploracji danych. Szkolenie pokazało również potencjał wynikający z łączenia wyników badań opinii Klientów/Pracowników z danymi operacyjnymi dotyczącymi procesów. Dzięki temu w praktyce możemy lepiej zrozumieć źródła potencjalnego niezadowolenia Klientów i nieefektywności procesów oraz zaplanować precyzyjnie działania naprawcze.

  Małgorzata Czerska Dyrektor Biura Obsługi Finansowania Handlu w Banku Pekao SA

  Pan Andrzej Kasiński występuje jako fachowiec, demonstrując dogłębną i aktualną wiedzę specjalistyczną oraz ekspercką. Jest dostępny, dba o komunikację. Świetnie motywuje, myśli strategicznie, wspiera stwarzając atmosferę swobody. Cechuje go merytoryka, innowacyjność, odwaga, optymizm, kreatywność, nietuzinkowość, głęboka i wszechstronna wiedza, doskonała umiejętność przykuwania uwagi i prezentacji, umiejętność dostrzegania szerokiej perspektywy, bezpośredniość w relacjach.

  Grzegorz Wilk Menedżer ds. Optymalizacji i Kontroli, Bank Zachodni WBK SA , Green Belt Lean Six Sigma

  W ramach dotychczasowej współpracy Pan Andrzej Kasiński dał się poznać jako uzdolniony profesjonalista, osoba dokładna, rzetelna, precyzyjna, o bogatej wiedzy bankowej i doświadczeniu zawodowym. Wszelkie zlecone projekty realizuje w sposób dojrzały, w terminie, sprawnie zarządzając czasem swoim i współpracowników. Posiada rozwiniętą umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów oraz zorientowanie na klienta.

  Magdalena Miszczyk Dyrektor Dep. Raiffeisen Bank Polska SA

  W mojej opinii Pan Andrzej Kasiński posiada zarówno dogłębną wiedzę, jak i zdolności interpersonalne umożliwiające przekazywanie tej wiedzy, jak i prowadzenie złożonych projektów zarówno pod względem skali tych projektów (duże zespoły ludzkie) jak stopnia skomplikowania. Pierwsze wspólne prace rozpoczęły się od jednego i relatywnie niedużego procesu w naszej Spółce, dzisiaj, po kilku latach, zarządzanie procesami poprzez BPMS obejmuje większość procesów zawarcia umowy leasingu, procesy obsługi klientów (obsługa aktywnych umów), a także sprzedaży leasingu i pozostałych procesów BackOffice.

  Tomasz Jąder Prezes Zarządu Santander Leasing SA

  Pan Andrzej Kasiński posiada ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie pomiarów i optymalizacji serwisów banku. Aktywnie kreuje własne strategie a także działania taktyczne na rzecz optymalizacje prac naszej firmy, ta równowaga jest dla mnie istotną cechą świadczącą o dojrzałości działania Pana Andrzeja. Jednocześnie cechuje go partnerstwo, współdziałanie doskonalące kulturę naszej korporacji a także dojrzałe relacje oraz dbałość o ducha team workingu, który leży u podstaw naszej kultury organizacyjnej i wspiera znakomicie atmosferę w naszym zespole.

  Piotr Mucha Dyrektor Obszaru Zarządzania Procesami Bank Zachodni WBK SA