Modelowanie i doskonalenie procesów z wykorzystaniem systemu Adonis

Modelowanie i doskonalenie procesów z wykorzystaniem systemu Adonis

PRAKTYCZNA WIEDZA, WYJĄTKOWY TRENER

Co to jest architektura procesów i jak identyfikować procesy w przedsiębiorstwie?

Jednym z pierwszych zadań organizacji planującej transformację w kierunku zarządzania procesowego jest stworzenie architektury procesów czyli identyfikacja procesów i ich wzajemnych powiązań.

Spojrzenie na organizację z perspektywy procesów jest prawdziwym źródłem inspiracji do kolejnych kroków: określenia właścicielstwa procesów, ustalenia zasad ich monitorowania, pobudza potrzebę analizy efektywności procesów i w rezultacie wyboru adekwatnych metod doskonalenia skuteczności i efektywności organizacji.

Szkolenie zawiera podstawowy zakres praktycznej wiedzy niezbędnej do stworzenia architektury i zasady modelowania procesów, zgodne z notacją BPM. Zawiera również pakiet podstawowych metod analizy ryzyka w odniesieniu do procesów np. identyfikacja wąskich gardeł lub obszarów zwiększonego ryzyka popełniania błędów. W trakcie szkolenia zostaną również omówione podstawowe zasady tworzenia modeli docelowych procesów.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się doskonaleniem organizacji. Przede wszystkim powinno zainteresować tych, którzy chcą poznać zasady tworzenia architektury procesów oraz zasady mapowania obecnych procesów oraz metody identyfikacji możliwości usprawnień.  

Szkolenie przeznaczone jest również dla kontrolerów i audytorów, którzy na co dzień analizują efektywność i jakość procesów a głębsza znajomość metod identyfikacji procesów  umożliwi szersze spojrzenie na problemy organizacji i niezależną weryfikację planowanych działań doskonalących.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do praktycznego identyfikowania procesu, tworzenia architektury i modelowania procesów z wykorzystaniem systemu Adonis oraz identyfikowanie możliwości działań usprawniających.

Program szkolenia

Szkolenie ma formę wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi. Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

 • Podstawy teoretyczne identyfikacji procesów w przedsiębiorstwie
 • Kluczowe zasady mapowania procesów – własne standardy mapowania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • Cele i korzyści wynikające z mapowania procesów, identyfikacja scenariuszy ryzyk oraz źródeł marnotrawstwa w procesach w odniesieniu do zidentyfikowanych ścieżek w ramach zmapowanych procesów
 • Architektura procesów i zasady zarządzania dokumentacją procesów (mapy procesów, karty procesów, procedury, instrukcje itp.)
 • Tworzenie i analiza mapy docelowego procesu – zasady (co, kiedy, kto, gdzie, jak)
 • Część warsztatowa – modelowanie obecnej i docelowej wersji wybranego procesu, analiza wersji obecnej zmapowanych procesów – opracowanie, ocena i wybór rekomendacji usprawnień

Prowadzący

Prowadzący posiada ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz dyrektor ds. zarządzania jakością w Santander Bank Polska S.A.

Od 2011 roku posiada kwalifikacje Master Black Belt Lean Six Sigma, które uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.

Począwszy od roku 2013 prowadzi działalność jako niezależny konsultant, trener i audytor. Współpracuje z wieloma firmami, w tym z branży usług finansowych. Jest ekspertem PIKW w zakresie zarządzania procesami.

Szczegóły organizacyjne

Organizacja szkolenia: przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma link umożliwiający pobranie szkoleniowej, bezpłatnej wersji systemu Adonis, który będzie wykorzystywany podczas ćwiczeń praktycznych w trakcie szkolenia

 • Cena szkolenia: 1299 zł/uczestnik
 • Czas trwania szkolenia: 2 dni, w godzinach 9.00 – 16.00
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w szkoleniu

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ANDRZEJ KASIŃSKI
 • Warszawa 01-067
 • Piaskowa, nr 4, lok. 99
 • NIP: 7251646654