Jak wzbogacić podejście Lean wykorzystując system Minitab

Jak wzbogacić podejście Lean wykorzystując system Minitab

Każdy kto zetknął się z Lean wie, że to skuteczny sposób doskonalenia procesów: logiczne a jednoczenie proste zasady. Ja byłem od samego początku nim zafascynowany …

Dziś Lean to już klasyka zarządzania procesami. Jednak gdy realizuję kolejny projekt wiem, że warunkiem powodzenia jest zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów. Wykorzystanie metod analitycznych jest w bardzo wielu przypadkach warunkiem uzyskania oczekiwanych efektów.

Jakie to są przypadki ? No właśnie między innymi analiza faktycznego poziomu pracy w toku, bo to nie tylko informacja o „wąskich gardłach” i marnotrawstwie oczekiwania, ale również dana niezbędna do określenia szacowanego czasu realizacji procesu, zgodnie z prawem Little’a…

W trakcie drugiego przeprowadziliśmy „na żywo” analizę danych procesowych wykorzystując system Minitab. Poznaliśmy jedną z metod weryfikacji różnych opinii w oparciu o dane i fakty. Przy okazji okazało się, że nawet nieco trudniejsze analizy, których nie sposób wykonać samodzielnie na przykład w Excelu bez gruntownego przygotowania statystycznego, można przeprowadzić w Minitabie w ciągu dosłownie kilku minut.

Trzecie spotkanie przyniesie być może odpowiedź na pytanie: czy analiza danych procesowych z wykorzystaniem systemu Minitab wzbogaca podejście Lean ?