Analiza danych procesowych a skuteczność audytu i kontroli wewnętrznej

Analiza danych procesowych a skuteczność audytu i kontroli wewnętrznej

Andrzej Kasiński –  XIX Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw.