Analiza danych procesowych: dobrze czy źle?

Analiza danych procesowych: dobrze czy źle?

– Analiza danych dotyczących procesów jest tematem rzadko poruszanym w publikacjach, na konferencjach poświęconych zarządzaniu procesami i jakością. Jak to właściwie z nią jest?

– Odpowiadając jednym słowem – dobrze. Dwoma słowami – nie dobrze. Wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu, głęboko w latach 90 tych. Wtedy pojęcie jakości w zasadzie utożsamiano z ISO 9001 lub innymi powiązanymi normami. Spełnienie wymagań w opinii wielu menedżerów oznaczało wtedy osiągnięcie wysokiej jakości. Dodatkowo szybko okazało się, że w nawet w naszych ówczesnych warunkach spełnić te wymagania wcale nie było i do dzisiaj nie jest tak trudno. Więc – tym lepiej…..