Szkolenie w zakresie Projektowania procesów w sposób przystępny i oparty o przykłady pozwoliło poznać gotowe narzędzia i metody statystyczne służące kompleksowej eksploracji danych. Szkolenie pokazało również potencjał wynikający z łączenia wyników badań opinii Klientów/Pracowników z danymi operacyjnymi dotyczącymi procesów. Dzięki temu w praktyce możemy lepiej zrozumieć źródła potencjalnego niezadowolenia Klientów i nieefektywności procesów oraz zaplanować…

Małgorzata Czerska Dyrektor Biura Obsługi Finansowania Handlu w Banku Pekao SA

Pan Andrzej Kasiński występuje jako fachowiec, demonstrując dogłębną i aktualną wiedzę specjalistyczną oraz ekspercką. Jest dostępny, dba o komunikację. Świetnie motywuje, myśli strategicznie, wspiera stwarzając atmosferę swobody. Cechuje go merytoryka, innowacyjność, odwaga, optymizm, kreatywność, nietuzinkowość, głęboka i wszechstronna wiedza, doskonała umiejętność przykuwania uwagi i prezentacji, umiejętność dostrzegania szerokiej perspektywy, bezpośredniość w relacjach.

Grzegorz Wilk Menedżer ds. Optymalizacji i Kontroli, Bank Zachodni WBK SA , Green Belt Lean Six Sigma

W ramach dotychczasowej współpracy Pan Andrzej Kasiński dał się poznać jako uzdolniony profesjonalista, osoba dokładna, rzetelna, precyzyjna, o bogatej wiedzy bankowej i doświadczeniu zawodowym. Wszelkie zlecone projekty realizuje w sposób dojrzały, w terminie, sprawnie zarządzając czasem swoim i współpracowników. Posiada rozwiniętą umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów oraz zorientowanie na klienta.

Magdalena Miszczyk Dyrektor Dep. Raiffeisen Bank Polska SA

W mojej opinii Pan Andrzej Kasiński posiada zarówno dogłębną wiedzę, jak i zdolności interpersonalne umożliwiające przekazywanie tej wiedzy, jak i prowadzenie złożonych projektów zarówno pod względem skali tych projektów (duże zespoły ludzkie) jak stopnia skomplikowania. Pierwsze wspólne prace rozpoczęły się od jednego i relatywnie niedużego procesu w naszej Spółce, dzisiaj, po kilku latach, zarządzanie procesami…

Tomasz Jąder Prezes Zarządu Santander Leasing SA

Pan Andrzej Kasiński posiada ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie pomiarów i optymalizacji serwisów banku. Aktywnie kreuje własne strategie a także działania taktyczne na rzecz optymalizacje prac naszej firmy, ta równowaga jest dla mnie istotną cechą świadczącą o dojrzałości działania Pana Andrzeja. Jednocześnie cechuje go partnerstwo, współdziałanie doskonalące kulturę naszej korporacji a także dojrzałe relacje oraz…

Piotr Mucha Dyrektor Obszaru Zarządzania Procesami Bank Zachodni WBK SA