Szkolenie w zakresie Projektowania procesów w sposób przystępny i oparty o przykłady pozwoliło poznać gotowe narzędzia i metody statystyczne służące kompleksowej eksploracji danych. Szkolenie pokazało również potencjał wynikający z łączenia wyników badań opinii Klientów/Pracowników z danymi operacyjnymi dotyczącymi procesów. Dzięki temu w praktyce możemy lepiej zrozumieć źródła potencjalnego niezadowolenia Klientów i nieefektywności procesów oraz zaplanować precyzyjnie działania naprawcze.

Małgorzata Czerska Dyrektor Biura Obsługi Finansowania Handlu w Banku Pekao SA