Andrzej Kasiński - Ekspert ds. zarządzania procesami

Andrzej Kasiński

Ekspert ds. zarządzania procesami
Master Black Belt Lean Six Sigma
Audytor wiodący ISO 9001

DOŚWIADCZENIE:
 • W praktyce wykorzystuje swoje ponad 20 letnie doświadczenie w optymalizacji procesów, w szczególności w sektorze bankowym i instytucjach finansowych. Począwszy od 2004 roku kierował projektami usprawniającymi procesy biznesowe w Raiffeisen Bank Polska SA. Był w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma w Banku. Polski oddział Raiffeisen uzyskał w tym czasie dwa razy z rzędu nagrody od Raiffeisen International w Wiedniu za najwyższą skuteczność wdrożonych usprawnień wśród wszystkich banków grupy działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Efekty finansowe wypracowane dzięki optymalizacji procesów w polskim banku były większe niż we wszystkich pozostałych bankach grupy w Europie łącznie. Jako pierwszy specjalista z banku w Europie poza Austrią uzyskał tytuł dyplomowanego Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen International w Wiedniu.
 • W latach 2007 -2012 jako dyrektor ds. zarządzania przez jakość kierował programem wdrożenia Lean Six Sigma w grupie Banku Zachodniego WBK SA. Uruchomił program szkoleniowy w którym przeszkolonych zostało w tym czasie ponad 100 specjalistów ds. doskonalenia procesów i ponad 20 z nich doprowadził do certyfikacji, uzyskali tytuły dyplomowanych Green Belt Lean Six Sigma.
 • Nadzorował i wspierał  od strony metodycznej kluczowe dla Banku projekty optymalizacyjne, m.in.: centralizację procesów oddziałowych, skrócenie czasu w głównych procesach transakcyjnych, centralizację obsługi reklamacji, skrócenie czasu oczekiwania i obsługi w oddziałach Banku i wiele innych.
 • Począwszy od roku 2013 uczestniczył jako konsultant, trener i audytor procesów w wielu projektach doradczych i szkoleniowych z zakresu zarządzania procesami i jakością. Pracował dla banków m.in. Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Eurobank SA, mBank SA a także wielu innych instytucji finansowych m.in. Santander Leasing SA, SGB Leasing SA, PZU Życie SA, Allianz SA.
 • Swoje doświadczenie wykorzystuje pracując również dla innych branż. Brał udział w projektach m.in. dla Ruukki Sp. z o.o., Atlas S.A. Instytutu Turystyki w Krakowie, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski czy Polskiego Towarzystwa Badania Rynku i Opinii (PTBRIO) i wielu innych.
 • Jest audytorem wiodącym ISO 9001, współpracował z Det Norske Veritas i Bureau Veritas. Od 2004 roku współpracuje z Organizacją Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) prowadząc jako audytor, mąż zaufania stowarzyszenia oraz biegły sądowy niezależne audyty procesów realizacji badań (certyfikaty PKJPA i PKJBI). Członkami OFBOR są wszystkie wiodące agencje badania opinii i rynku.
Andrzej Kasiński
SPECJALIZACJA:
 • Potrafi opracować i wdrożyć architekturę procesów w organizacji oraz modelować procesy z wykorzystaniem systemu Adonis. Wykorzystując doświadczenie audytorskie potrafi przeprowadzić analizę przebiegu poszczególnych procesów, przeprowadzić obserwacje migawkowe, zaplanować i przeprowadzić pomiary oraz  przeanalizować zebrane dane korzystając z programu Minitab.
 • Jest specjalistą z zakresu analiz statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesu jednak jednocześnie umiejętnie korzysta z metod i narzędzi Lean, wykorzystując synergię wynikającą z różnych możliwości usprawniania procesu.
 • Jest doświadczonym trenerem z zakresu zarządzania jakością. Prowadzi wiele szkoleń zarówno w grupach otwartych jak i wewnętrznych, przygotowanych pod kątem specyficznych potrzeb klientów, w ramach projektów doradczych.
 • Od kilku lat prowadzi cykliczne certyfikowane przez Związek Banków Polskich szkolenia pt. „Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością” oraz „Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością”, którego uczestnikami są pracownicy banków starający się zwiększyć swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania jakością.
WYKSZTAŁCENIE:
 • Jest absolwentem kierunku Bankowość i Finanse na wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu  Łódzkiego. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe Menedżer Jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Jest absolwentem jedno semestrowych studiów podyplomowych z zakresu „Problem Solving and Improvement by TQM” organizowanych przez  Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej wraz z Uniwersytetem w Tokio.
 • Od 2011 roku posiada najwyższe kwalifikacje w zakresie doskonalenia zarządzania operacyjnego. Tytuł Master Black Belt Lean Six Sigma uzyskał w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.
ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Sektor Bankowy:

 • Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A. , mBank S.A., Eurobank S.A.,
 • Banki Spółdzielcze m.in. w Lubaczowie, Poznaniu, Radomsku, Włocławku

Firmy Leasingowe:

 • Santander Leasing S.A.
 • SGB Leasing S.A.

Instytucje ubezpieczeniowe:

 • Allianz S.A.
 • PZU Życie S.A.

Firmy branży badania opinii i rynku:

 • Stowarzyszenie firm badania opinii i rynku OFBOR
 • Polskie Towarzystwo Badania Rynku i Opinii PTBRIO
 • GfK Polonia Sp. z o.o.
 • PBS Sp. z o.o.

Branża turystyczna:

 • Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

Urzędy i administracja:

 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie
 • Oddział Podlaski NFZ w Białymstoku

Przemysł:

 • Ruukki Polska Sp z o.o.
 • Atlas Sp. z o.o.