ANDRZEJ KASIŃSKI

Zarządzanie procesowe jest w obecnych czasach niezbędnym warunkiem szybkiego rozwoju firmy, ciągłego doskonalenia jej oferty oraz gwarantuje poprawę jakości obsługi klientów. Modelowanie procesów zachodzących w firmie, dokumentowanie ich przebiegu, analizowanie i doskonalenie, pozwalają na osiągnięcie wielu korzyści i zdobycie znaczącej pozycji na rynku.
Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w doskonaleniu zarządzania operacyjnego w instytucjach finansowych
m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz jako dyrektor ds. zarządzania jakością w Banku Zachodnim WBK S.A

Jako niezależny ekspert oferuję współpracę w następującym zakresie:

Zarządzanie

Tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju firmy, przygotowywanie planów działania i kalkulacje korzyści finansowych, wsparcie w realizacji przedsięwzięć rozwojowych
(Lean Six Sigma DMADV).

Jakość

Pomoc doradcza w zakresie projektów mających na celu doskonalenie procesów: analiza statystyczna stanu obecnego i definiowanie możliwości poprawy, modelowanie procesów z wykorzystaniem narzędzi Lean, definiowanie wymagań systemowych na potrzeby usprawnionych procesów. (Lean Six Sigma DMAIC)

Badania rynku

Współpraca przy realizacji badań dotyczących satysfakcji i oczekiwań klientów, pomoc w zdefiniowaniu obszarów badania i opracowanie odpowiedniego układu pytań, ustalenie zakresu współpracy z firmą badawczą, analiza wyników i definiowanie działań doskonalących.

Koszty

Identyfikacja i analiza rzeczywistych źródeł kosztów, badanie efektywności przepływu: pracy, dokumentów, informacji, tworzenie efektywnych systemów kontrolnych – optymalizacja zasobów i nakładów pracy przeznaczonej na kontrole.

Analiza ryzyka

Definiowanie i analiza scenariuszy ryzyk, minimalizowanie ryzyka operacyjnego związanego z wprowadzanymi zmianami.

Bezpieczeństwo informacji

Pomoc doradcza w opracowywaniu polityk w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wdrażaniu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.

Efektywność pracowników

Analiza zapotrzebowania na pracowników, badanie efektywności wykorzystania czasu pracy, opracowywanie systemów motywacyjnych, przygotowywanie systemu zastępstw w czasie nieobecności pracowników.

Szkolenia

Szkolenia i certyfikacje pracowników w zakresie Lean Six Sigma, nadzór metodyczny nad metodami stosowanymi w celu optymalizacji procesów, zapewnienie skuteczności projektów optymalizacyjnych.

Doświadczenie i kwalifikacje

Począwszy od 2004 roku kierowałem projektami usprawniającymi procesy biznesowe jako tzw. Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen Bank Polska SA. Tytuł Black Belt Lean Six Sigma uzyskałem w Raiffeisen International w Wiedniu. Byłem w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma w banku. Polski oddział Raiffeisen, uzyskał w tym czasie dwa razy z rzędu pierwsze miejsce za skuteczność wdrożenia i efekty finansowe wśród wszystkich banków grupy działających w Europie Środkowo-Wschodniej.

W latach 2007 -2012 jako dyrektor ds. zarządzania przez jakość kierowałem programem Lean Six Sigma w grupie Banku Zachodniego WBK SA. Przeszkoliłem w tym czasie ponad 100 Green Beltów i ponad 20 z nich doprowadziłem do certyfikacji.

Od 2011 roku posiadam najwyższe kwalifikacje w zakresie doskonalenia zarządzania operacyjnego. Tytuł Master Black Belt Lean Six Sigma uzyskałem w BMGI w Denver w USA, jednej z najbardziej renomowanych firm zajmujących się kształceniem w dziedzinie zarządzania jakością na świecie.
Przykłady projektów

Badania marketingowe

Prowadzenie badań satysfakcji klientów stało się praktyką wielu organizacji. Bardzo często jednak rola badań okazuje się raczej informacyjna niż stymulująca do prowadzenia prac rozwojowych. Znając z praktyki zawartość raportów badawczych dużych instytucji finansowych, można zaryzykować stwierdzenie, że przedłużanie się takiego stanu będzie prowadzić do ograniczenia zainteresowania profesjonalnymi badaniami „głosu klienta”.

Współpraca
z Organizacją Firm Badania Opinii i Rynku

Współpracuję z Organizacją Firm Badania Opinii i Rynku gdzie prowadzę niezależne audyty procesów realizacji badań w ramach programu kontroli jakości pracy ankieterów tzw. PKJPA oraz Programu Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji (PKJBI). Członkami tego programu są wszystkie wiodące firmy badawcze.

Certyfikacja branżowa

Bazując na tych doświadczeniach oferuję pomoc doradczą w przygotowaniu i wdrożeniu standardu branżowego stanowiącego podstawę do samoregulacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku branż, w których działalność biznesowa nie jest objęta ograniczeniami wynikającymi z regulacji prawnych a jednocześnie istotne są dobre praktyki - tak jak w przypadku branży badań społecznych i rynkowych. Oferuję pomoc w opracowaniu standardu oraz wdrożenie systemu niezależnych audytów i weryfikacji.

Szukaj